+ 45 70 20 10 21 info@resultmaker.com

KUNDER

GF Forsikring

Fra tilbudsafgivelse til ny kunde på en time
Det er ikke nogen hemmelighed i forsikringsbranchen – det er både dyrt, tidskrævende og papirtungt at få nye kunder. Og mange potentielle kunder bliver tabt på vejen. Hos GF Forsikring har Insurance Connect forandret den virkelighed. I dag kan en ny kunde være i hus på en time.
Læs mere om GF Forsikrings løsning

Aarhus Kommune

Resultmaker nedbragte P-klagetiden markant
Der er ikke noget som parkeringsafgifter, der kan få bilister op i det røde felt. Men med Resultmakers skræddersyede løsning for Aarhus Kommune er antallet af både klager og fejl nedbragt, samtidig med at sagsbehandlingstiden er faldet markant.
Læs mere om Aarhus Kommunes løsning

Hvidvask

GF Forsikring

Fra tilbudsafgivelse til ny kunde på en time

Det er ikke nogen hemmelighed i forsikringsbranchen – det er både dyrt, tidskrævende og papirtungt at få nye kunder. Og mange potentielle kunder bliver tabt på vejen. Hos GF Forsikring har Insurance Connect forandret den virkelighed. I dag kan en ny kunde være i hus på en time.

Udfordring

250.000 gange om året sender GF Forsikring et tilbud af sted til en potentiel kunde. Med de gamle papirbreve betød det 250.000 manuelle og langsommelige arbejdsgange, der i sidste ende kun gav en konverteringsrate på 25 %.

Når kunderne endelig kunne hente tilbuddet i postkassen, var der gået så lang tid, at nogle aldrig fik åbnet brevet og andre vendte aldrig tilbage. Og hvis de ville tegne forsikringen, begyndte en tidskrævende dataindsamling – noget, der blev opfattet som knudret hos kunderne og desuden forsinkede aktiveringen af forsikringen.

Løsning

GF Forsikring valgte Resultmakers Insurance Connect til digitalisering af hele tilbuds- og onboardingprocessen for nye kunder. Både udsendelse og modtagelse af underskrevne tilbud foregår i dag online – det samme gælder den automatiske indhentning af nødvendige oplysninger fra kunderne. På den måde sparer GF Forsikring værdifuld tid, og kundernes forsikringer træder hurtigere i kraft.

Insurance Connect giver også GF Forsikring mulighed for at sende tilbud online i realtime, så de potentielle kunder får tilbuddet, mens de er i røret og forsikringen er top of mind. Det at de kan læse tilbuddet og underskrive og returnere med det samme resulterer i en markant højere konverteringsrate.

Også opfølgningen på afgivne tilbud er mere målrettet og effektiv med Insurance Connect. GF Forsikring kan hurtigt få overblik over, hvorvidt en potentiel kunde overhovedet har åbnet og læst tilbuddet, eller om det evt. kun er underskriften, der mangler. Det giver det mest optimale udgangspunkt for opfølgningen.

 

Resultat

Fra start til fuld implementering gik der kun tre måneder. I dag er GF Forsikrings salgscyklus nedbragt fra minimum syv dage til potentielt en time.

Den digitale salgsproces og administration har nedbragt de store omkostninger ved at udfærdige og udsende tilbud, det har målrettet opfølgningen, frigivet tid til mere salgsarbejde og gjort det lettere og mere lige til for kunderne at afgive informationer og underskrive tilbud.

Aarhus Kommune

Resultmaker nedbragte P-klagetiden markant

Der er ikke noget som parkeringsafgifter, der kan få bilister op i det røde felt. Men med Resultmakers skræddersyede løsning for Aarhus Kommune er antallet af både klager og fejl nedbragt, samtidig med at sagsbehandlingstiden er faldet markant.

Udfordring

Aarhus Kommune udskriver årligt 35.000 P-bøder, og mange borgere klager over bøden. Sagsbehandlingen var et enormt manuelt arbejde, der tog op mod tre måneder per klage.
Hver sag er et forløb, hvor der bliver indhentet informationer fra flere parter, og derfor kan sagen længe løbe frem og tilbage, før sagsbehandleren har overblik og kan træffe en afgørelse.
Desuden dannede de mange parter og tilbageløb i processen grobund for fejl – i kommunikation mellem instanser, indhentning af dokumentation og tilbagemeldingerne til borgerne.

Løsning

Resultmakers patenterede procesplatform RMPP danner fundamentet for en skræddersyet løsning. Vi analyserede Aarhus Kommunes proces og designede deres digitale P-løsning efter den.

 

Når borgerne modtager bøden, kan de logge ind og se ‘beviserne’ i sagen online – hvilket i flere tilfælde får borgerne til at frafalde klagen. Fastholder de klagen, bliver de partshørt med det samme og kan uploade eventuel dokumentation. Dermed har sagsbehandleren fuldt overblik over alle elementer i sagen og kan via portalen inddrage andre relevante afdelinger.
I det øjeblik en klage bliver registreret, går der besked til debitorsystemet, så opkrævningen bliver sat i bero, og når en afgørelse er truffet, går der automatisk besked – med standardiserede brevskabeloner – ud til både borger og andre relevante interessenter.

Derudover udvikler Resultmaker løbende nye funktioner til systemet, efterhånden som kommunen opdager, hvor mange muligheder, der er.

Resultat

De mange processer sker i dag automatisk. Det betyder korrekt indsamling af data, standardiserede formularer og svar samt komplet overblik for alle.
Resultatet er markant færre fejl i processen og en mærkbart nedbragt ventetid for borgere og sagsbehandlere.

Er du i tvivl om noget eller har brug for en uddybning, så ring eller skriv til os på:

+45 70 20 10 21

info@resultmaker.com