+ 45 70 20 10 21 info@resultmaker.com

INKASSO CONNECT

Er I effektive nok til den skarpe konkurrence?

Mere effektiv opfølgning, lettere arbejdsgange, færre breve og lavere omkostninger.
Tidskrævende, brevtungt og ineffektivt – det er på alle måder en dyr, langsommelig og uigennemskuelig proces at indhente underskrifter fra en debitor. De mange fysiske dokumenter, der skal sendes frem og tilbage mellem inkassovirksomheden og debitor kræver både manuel håndtering, porto og masser af tid. Hertil kommer, at den efterfølgende opfølgning på de udsendte skrivelser sjældent er effektiv brug af tid, fordi I begynder forfra hver eneste gang.

Det harmonerer dårligt med en branche, hvor konkurrencen er knivskarp. Det er centralt for en inkassovirksomhed på en gang at være omkostningseffektiv, håndtere sagerne hurtigt og kommunikere effektivt med debitorerne.

Hvidvask

En simpel løsning på et stort problem

Inkasso Connect er en onlineportal, der digitaliserer og effektiviserer processer i et inkassoforløb – fra rykkerprocedure til indhentning af underskrifter på eksempelvis skyldnererklæringer og frivillige forlig.

Det er nemt at komme i gang – I skal blot uploade jeres vanlige brevfiler (fra et hvilket som helst system), så klarer Inkasso Connect hele forløbet derfra. Portalen sender mails og registrerer, om de er modtaget og åbnet. Det gør rykkerproceduren mere målrettet og effektiv.

Det er også via Inkasso Connect debitorerne afgiver relevante oplysninger, underskriver skyldnererklæringer med NemID og forpligter sig til en eventuel afdragsordning.

I har fuldt overblik over processen hele vejen og modtager naturligvis alle underskrevne dokumenter digitalt retur til jeres eget system.

Digitalisering

Digitalisere inkassovirksomhedens manuelle inddrivelsesprocesser, fx underskrifter på skyldnererklæringer og frivilligt forlig

Digital underskrift

Modtage underskrevne dokumenter fra debitor i digital form

Overblik

Få overblik over og skabe mere gennemsigtighed i hele inddrivelsesprocessen

Automatisering

Automatisere rykkerproceduren

TILLÆGSMODULER

Integration

Fuld integration med jeres eget system, så I selv har adgang til og arbejder på portalen.

TILLÆGSMODULER

Direkte kontakt

Webmodul med realtime-løsning, der gør det muligt at sende mail til debitor, mens I taler sammen – det minimerer tidsforbruget.

Er du i tvivl om noget eller har brug for en uddybning, så ring eller skriv til os på:

+45 70 20 10 21

info@resultmaker.com