+ 45 70 20 10 21 info@resultmaker.com

INSURANCE CONNECT

Nemmere kunde-onboarding, lettere administration, lavere omkostning og bedre kundeoplevelse.

Tidskrævende processer
Forsikringsselskaber sender hvert år utallige fysiske forsikringstilbud ud til potentielle kunder, der har været i kontakt med en assurandør eller kundeservicemedarbejder. Og det er omfangsrige breve; de indeholder både det skriftlige tilbud, informationsark som kunden skal udfylde og tilbuddet der skal underskrives.

Det fysiske papirflow er tungt og besværligt for kunden og dyrt for forsikringsselskabet – og resultatet er ofte dårlige konverteringsrater på de udsendte tilbud. Det harmonerer dårligt med en branche præget af skarp konkurrence.

Hvidvask

Effektiv kontakt til flere potentielle kunder

Insurance Connect gør det nemt at blive kunde hos jer – samtidig med at I får et billigere, enklere og mere effektivt tilbudsflow. Ved at digitalisere den tidskrævende tilbudsproces med Resultmakers procesplatform kan I sende tilbuddet digitalt til kunderne i realtime, mens I har dem i røret.

Dataindsamling og indhentning af eventuelle samtykkeerklæringer foregår automatisk i forbindelse med den online underskrivelse af tilbuddet. Dermed får I alle relevante informationer og nødvendige tilladelser med det samme. Kunden returnerer det underskrevne tilbud med et enkelt klik. Og I sparer både papir, porto og manuel indtastning – og øger samtidig konverteringsraten.

Også opfølgningen på udsendte tilbud bliver langt mere effektiv med Insurance Connect. Via portalen har I fuldt overblik over, hvem der har fået tilbud, om de har læst det, og om det blot er underskriften, der mangler.

Digitalisering

Digitalisere forsikringsvirksomhedens processer, fx kunde-onboarding og indhentning af samtykkeerklæringer

Digital underskrift

Modtage det underskrevne tilbud i digital form

Overblik

Få overblik over og gennemsigtighed i processen

Automatisering

Automatisere opfølgning på kundetilbud

TILLÆGSMODULER

Skadesanmeldelse

Insurance Connect automatiserer anmeldelsen og behandlingen af skade. I får alle informationer med det samme – og kan kvittere med hurtig sagsbehandling.

Er du i tvivl om noget eller har brug for en uddybning, så ring eller skriv til os på:

+45 70 20 10 21

info@resultmaker.com