+ 45 70 20 10 21 info@resultmaker.com

DIGISERVICE

Intelligent dataindsamling, færre fejl, mere effektiv sagsbehandling og bedre borgerservice.

Den digitale kommune
De danske kommuner står midt i en digital transformeringsproces, der dels handler om at møde borgerne med bedre service, dels om at effektivisere arbejdsgangene i kommunerne.

Alle kommuner har talrige kontaktpunkter til borgerne – og hvert punkt er en potentiel kilde til fejl; borgere der søger de forkerte ting med de forkerte blanketter, og sagsbehandlere der mangler de rette oplysninger for at kunne komme videre med sagen. Alt for stor en del af tidsforbruget og budgettet går med at rette fejl – med ophobede opgaver, lange svartider og uensartet sagsbehandling til følge.

Kombinationen af papirbårne arbejdsgange og et hav af post it-sedler med vigtig information resulterer i et sårbart system fuld af tavs viden, som gør det umuligt at skabe overblik, og forhindrer at kolleger gnidningsfrit kan overtage en sag.

Hvidvask

Intelligent digitalisering af borgerservice og arbejdsgange

Digiservice er meget mere end digitale underskrifter og blanketter – det er en paraply af komplette digitale pakkeløsninger, der er målrettet de danske kommuner og de krav, digitaliseringsprocessen medfører.

Resultmaker Digiservice har en lang række standardløsninger, som allerede nu kører i en lang række kommuner. De er altså gennemtestede løsninger, som I kan implementere på få uger – og I er i gang efter en kort introduktion.

I får, en komplet løsning til digitalisering af Borgerservice fra blanketter og sagsbehandling til tilbagemeldinger og interne, administrative procedurer med en række fordele:

Mere effektiv sagsbehandling

 Alle sagens dokumenter samles ét sted og alle autoriserede brugere kan med det samme se, hvor langt man er i det pågældende sagsforløb. Det sikrer smidig vidensudveksling, let samarbejde og gnidningsfri overlevering fra en medarbejder til en anden. 

Komplette og rigtige data

Systemet sikrer, at alle nødvendige oplysninger er afgivet, før brugeren kan gå videre. Det giver færre tilbageløb i processen for sagsbehandlerne. 

Højere brugervenlighed og hurtigere tilbagemelding

Brugervenligt system og standardiserede skabeloner sikrer borgerne nem, hurtig og korrekt tilbagemelding, samt ensartede begrundelser og formuleringer i afgørelser. 

Hurtigt, nemt og billigt

Kom hurtigt i gang – uden behov for implementering og lange projektforløb. Digiservice er en cloudbaseret løsning, der spiller sammen med de systemer og arkiver I allerede bruger. Her er ikke behov for at installere nye løsninger, og kombinationen af en flad læringskurve og en intuitiv brugergrænseflade sikrer, at medarbejderne er i gang efter en kort introduktion. 

Digiservice-løsninger på ydelsesområdet:

Resultmakers Digiservice-løsninger digitaliserer både blanketter, arbejdsgange og tilbagemeldinger. Den intelligente dataindsamling giver en mere smidig og hurtigere sagsbehandling med færre tilbageløb. Det hele foregår i et sikkert system, der naturligt sikrer compliance med gældende lovgivning.

  • Ansøgning om kontanthjælp
  • Ansøgning om enkeltydelser
  • Ansøgning om Ledighedsydelse (LY)
  • Ansøgning om Ledighedsydelse under ferie (LY Ferie)
  • Portal til overblik og sagshåndtering af ydelsesansøgninger
  • Støtte til særligt høje boligudgifter (§34)

Obligatoriske selvbetjeningsløsninger fra Bølgeplanen:

Bølge 2:

Ansøgning om kropsbårne hjælpemidler

Sagsbehandlerportal til behandling af ansøgninger om kropsbårne hjælpemidler.

Bølge 3:

Ansøgning om lån til beboerindskud

Sagsbehandlerportal til behandling af ansøgninger om lån til beboerindskud.

Bølge 4:

Ansøgning om tillæg

Selvbetjeningsløsning, der i én løsning samler ansøgninger om helbredstillæg/helbredskort, udvidet helbredstillæg og personligt tillæg.

 

 

Måske har I også brug for digitalisering af:

  • Afregning af befordringsgodtgørelse
  • KL’s samlede blanketsamling

  • Klager over parkeringsafgifter

I er hurtigt i gang – uden nye systemer

Digiservice spiller naturligvis sammen med de systemer og arkiver, I bruger i forvejen, så I ikke behøver at installere nyt. Desuden er Digiservice så enkelt opbygget, at medarbejderne er i gang efter en kort introduktion.

Kontakt os i dag og kom igang i morgen

+45 70 20 10 21
info@resultmaker.com