+ 45 70 20 10 21 info@resultmaker.com

I udlandet buldrer compliance-toget af sted i et helt andet gear end i Danmark. Men garnet begynder at stramme. Her er vores bud på, hvilke fire områder der vil udvikle sig i den nære fremtid.

Der er ingen vej udenom: KYC, GDPR og compliance er kommet for at blive. Kravene vil kun blive skærpet fremadrettet, men samtidig vil der opstå helt nye muligheder for at skille sig positivt ud som virksomhed. Compliance, ESG og ordentlighed vil smelte samme, og det er derfor nu, at du skal få styr på dine kunder og din data.

Her er vores bud på, hvad der kommer til at ske på compliance-området i Danmark.

 

Mere kontrol

Vi ser det i udlandet, og vi ser også en bevægelse i Danmark mod mere kontrol. Danske virksomheder vil i højere grad blive kontrolleret, for at sikre at de overholder kravene om kundekendskab og datasikkerhed. Herhjemme har det hidtil været begrænset, hvor meget kontrol der er udført. Mange virksomheder har derfor også haft en relativt afslappet holdning til, om de nu levede op til alle kravene inden for KYC og compliance. Vi forudser et skift, og at der gradvist vil blive foretaget mere og mere kontrol. 

 

Flere bøder

I takt med den øgede kontrol, vil det være naturligt, at der bliver uddelt flere bøder. Det er ikke længere risikofrit at overtræde loven, og tolerancetærsklen vil falde. Vi forventer, at der stadig vil blive statueret eksempler med større virksomheder, der ikke har styr på deres data, men at der også vil komme en større bredde i de sanktioner og bøder, der vil blive uddelt. Det er ikke kun de helt store virksomheder, der skal have styr på deres kundedata. Alle skal.

 

Det er ikke længere nok ikke at være dårligst

Tidligere har mange virksomheder haft den indstilling, at så længe man ikke var den dårligste på compliance-området, så gik det nok. Men det er ikke længere nok at orientere sig efter laveste fællesnævner. Vi kommer til at se en stor, bred bund af virksomheder, der ikke lever op til deres ansvar, og at de virksomheder, der tager compliance alvorligt, kommer til at skille sig positivt ud i toppen. Vi tror derfor, at flere virksomheder vil begynde at orientere sig mod dem, der er ”best in class” på compliance-området. I stedet for blot at sikre sig, at man ikke ligger i bunden, vil flere begynde at arbejde mod at komme op i toppen.

KYC smelter sammen med ESG

At kende sine kunder og have styr på sin persondata er ikke længere et administrativt onde. Det bliver i højere og højere grad noget, vi kæder sammen med samfundssind og ordentlighed. For mange kunder vil det blive en hygiejnefaktor, at de virksomheder, der behandler deres data, har styr på det. Omvendt set vil de virksomheder, der stadig har rod i kundedata, skille sig negativt ud. Det stigende fokus på ESG og ansvarlige virksomheder kommer til at præge vores virkelighed i endnu højere grad fremover.

 

Er I klar til at tage jeres compliance-løsning et skridt videre? Lad os hjælpe jer med en automatiseret, sikker løsning, så I undgår bøder og ubehagelige overraskelser men til gengæld kan overraske jeres kunder positivt.

 

https://www.resultmaker.com/losninger/compliance-connect/

Sanktioner mod Rusland: Her er din compliance-tjekliste